crossref.cz
redakční systém Actavia

Scopus

Elsevier

Elsevier je předním světovým vydavatelem a poskytovatelem vědeckých, technických a lékařských periodik, knih a dalších nadstavbových služeb pro zpřístupnění špičkových vědeckých informací, které nejen v České republice tvoří významný pilíř portfolia informační infrastruktury VaV (Věda a Výzkum). Pro fungující partnerství s globální vědeckou a zdravotnickou komunitou má Elsevier 7000 zaměstnanců ve více než 70 pobočkách po celém světě a publikuje více než 2000 časopisů a 1900 nových knih ročně. Nabízí navíc i řadu dalších špičkových elektronických produktů, jako jsou např. bibliografické a referenční databáze Science Direct, MD Consult nebo Scopus.

Scopus

Scopus (nový název SciVerse Scopus) je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury a kvalitních webových zdrojů s inteligentními nástroji pro sledování, analýzu a vizualizaci výzkumu. Scopus je navržen a vyvinut ve spolupráci s více než 5000 uživateli a knihovníky na mezinárodní úrovni. Jeho unikátní databáze obsahuje abstrakty a reference z 15 000 recenzovaných časopisů od více než 5000 vydavatelů z celého světa, zajišťuje široké interdisciplinární pokrytí. Scopus nabízí uživatelům nejen informace o citacích článků, ale také integruje vyhledávání na webu a v patentech přímo z jejich rozhraní. Přímé odkazy na plné texty článků, knihovní zdroje a další aplikace, jako je řídící referenční software, to vše dělá použití Scopusu rychlejší, jednodušší a komplexnější ve srovnání s jakýmkoli jiným vyhledávacím nástrojem.

Scopus ve zkratce:

 • 50 milionů záznamů;
 • 20 000 recenzovaných časopisů (včetně 2600 Open Access časopisů);
 • 400 obchodních publikací;
 • 370 sérií knih;
 • Articles-in-Press z více než 3850 časopisů;
 • 25 milionů patentů z 5 patentových úřadů z celého světa;
 • 29 milionů záznamů od roku 1996 (z toho 78 % zahrnuje citace a citační odkazy);
 • 21 milionů záznamů před rokem 1996;
 • přibližně 2 miliony nových záznamů jsou přidány každý rok přes denní aktualizace;
 • poskytuje 100% pokrytí MEDLINE, interoperabilitu se Science Direct, Engineering Village a Reaxys.

Databáze Scopus poskytuje výsledky ze několika zdrojů:

 • Scopus – výsledky z odborně prověřených časopisů;
 • web – výsledky získané z webu pomoci specifického vyhledávacího nástroje Scirus;
 • patenty – výsledky z hlavních patentových úřadů z vyhledavače Scirus;
 • vybrané zdroje – výsledky na míru z úložišť institucí a specifických tematických zdrojů;
 • upravené odkazy na další předdefinované zdroje, jako jsou internetové a federativní vyhledávače, knihovní katalogy, institucionální zdroje informací a služby dodávání dokumentů.

SciVerse Scopus dává komunitě výzkumníků mocný nástroj ke zrychlení vědy – otevírá API (programové aplikační rozhraní) k databázím ScienceDirect & Scopus pro vývoj nástrojů třetími stranami, umožňuje inteligentní vyhledávání napříč integrovaným obsahem z databází ScienceDirect, Scopus a vědeckými dokumenty na webu.

Šíře záběru SciVerse Scopus napříč obory (zdroj: Scopus)


Regionální pokrytí SciVerse Scopus (zdroj: Scopus)

Minimální kritéria pro předání titulu k recenzi

Scopus indexuje pouze sériové publikace: časopisy, obchodní časopisy, knižní edice a konferenční materiály, které mají přidělené ISSN (International Standard Serial Number). Jedinou výjimkou jsou referáty, které mohou být zachyceny prostřednictvím jiných cest než publikováním v sériové publikaci s ISSN. Společenská abstrakta (meeting abstracts) Scopus nepokrývá. Zmatek kolem konferenčního pokrytí v databázích může vzniknout z nerozlišování mezi typy dokumentů "referáty" (konference papers) a "společenská abstrakta" (meeting abstracts). Zatímco referáty obsahují konečnou úplnou textovou verzi své výzkumné zprávy (tj. srovnatelné s články v časopisech), společenská abstrakta jsou krátká shrnutí probíhajícího výzkumného projektu. Často jsou společenská abstrakta zveřejněna v předstihu před konferencí, zatímco referáty jsou k dispozici po skončení konference. Jiné příklady typů dokumentů, které nejsou v databázi Scopus, jsou ty, kde autor není osoba stojící za prezentovaným výzkumem – např. nekrology a recenze na knihy.

Minimální kritéria pro předání titulu k recenzi (zdroj):

 • titul (periodikum) by měl mít recenzovaný obsah;
 • měl by být publikován v pravidelných intervalech;
 • mít ISSN (International Standard Serial Numer), které bylo registrováno „International ISSN Centre“ v Mezinárodním středisku ISSN;
 • obsah by měl být relevantní a čitelný pro mezinárodní publikum (odkazy v latince, anglická jazyková abstrakta a tituly);
 • titul by měl mít stanovenou publikační etiku a „malpractice statement“ (ustanovení o přestupcích, publication malpractice – publikační přestupky).

Scopus po každém indexovaném časopise požaduje zveřejnění jasného a důsledného ustanovení o publikační etice a publikačních přestupcích, stejně tak se každý vydavatel zavazuje, že bude zodpovídat za plnění a dodržování této politiky časopisu ve svém portfoliu. Scopus nepřikazuje přesné znění ustanovení, ale konstatuje, že hlavní vydavatelé již zveřejňují komplexní prohlášení o shodě na svých webových stránkách, viz například Elsevier. Řada průmyslových organizací, zejména Výbor pro publikační etiku (COPE), Světová asociace lékařských editorů (WAME), Mezinárodní výbor editorů medicínských časopisů (ICMJE) a Consolidated Standards of Reporting Trials (Consort) zveřejňují souhrnné pokyny, které mohou být snadno použity a přizpůsobeny pro potřeby všech časopisů a nakladatelství.

Odborníci recenzují tituly pomocí kvantitativních i kvalitativních měřítek a selekce je částečně založena na vzorových dokumentech z titulu. Kritéria používaná při přezkumném řízení jsou seskupena do pěti hlavních kategorií. Po přezkoumání je navrhovatel a/nebo vydavatel informován o výsledku, a to včetně hlavních důvodů rozhodnutí. Návrhový formulář Scopusu: zde.

Výběrová kritéria pro zařazení titulu do databáze Scopus:

Možnosti pro uživatele databáze Scopus

Databáze Scopus nabízí celou řadu možností přizpůsobení. Je možné zaregistrovat se a získat tak přístup přes uživatelské jméno a heslo, nastavit upozornění na nové výsledky hledání a obdržet výsledky přímo do e-mailové schránky nebo prostřednictvím kanálů RSS a uložit historii hledání. Chcete-li využívat výhod individuálních funkcí databáze Scopus, musíte si v databázi vytvořit osobní profil a zaregistrovat se. Existuje také možnost vzdáleného přístupu, kdy si registrovaný uživatel musí vyžádat uživatelské jméno pro vzdálené přihlášení od knihovníka.

Výhody pro autory publikující v časopise zařazeném do databáze Scopus

SciVerse Scopus není pouze špičkovou rozsáhlou databází, ale nabízí také řadu nástrojů uplatnitelných při práci výzkumníků. To vše přispělo k tomu, že se za krátký čas stala preferovanou databází univerzit, korporací a vládních úřadů po celém světě.

Výhody pro autory publikující v časopise zařazeném do databáze Scopus:

 • získání rychlého přehledu o novém tématu – můžete upřesnit hledání a nalézt odpovídající výsledky;
 • sledování citací a zobrazení H-indexu – vyhledáváním nejčastěji citovaných článků a autorů můžete zjistit, co patří mezi nejaktuálnější témata vědecké práce;
 • identifikace autorů a vyhledávání informací o jednotlivých autorech;
 • rozlišení autorů se stejným nebo podobným jménem Vám usnadní vyhledání požadované osoby;
 • aktuálnost – je možné využít RSS kanály, upozornění na nové výsledky hledání a upozornění na nové citace.

Mezi nejvíce oceňované funkce SciVerse Scopus patří:

 • Scopus Author Identifier rozlišuje mezi výsledky od autorů se stejným jménem a zachycuje všechny výsledky autora, jehož jméno je zaznamenáno v různých podobách. Snadno tak najdete odborníky (recenzenty) pro konkrétní tematické oblasti. Umožňuje uživatelům sledovat citování prací konkrétního autora v čase. (zde)
 • Scopus Citation Tracker (sledování citací) jednoduše vyhledává, kontrolujte a sleduje citovaná data rok od roku a v reálném čase (zde). Citation Tracker vytváří přehled citací jednotlivých článků a uvede, kolikrát byly od roku 1996 citovány. Informace o citacích jsou zjišťovány v reálném čase, k jejich aktualizaci jsou využity nejnovější údaje databáze Scopus. Citation Tracker přiřazuje organizacím veškeré jejich vědecké výstupy – velmi tak zjednodušuje a zefektivňuje tento jinak pracný a časově náročný úkol.
 • Scopus Affiliation Identifier automaticky identifikuje organizace se všemi výsledky jejich výzkumu (zde).
 • Document Download Manager snadno stahuje a uspořádává více fulltextových článků současně.
 • Scopus Journal Analyzer umožňuje autorům rozhodnout, ve kterých časopisech publikovat, a pomáhá knihovníkům vyhodnotit své portfolio (zde). Scopus Journal Analyzer dává uživatelům možnost porovnat a vyhodnotit časopisy podle jejich článků a citací. Všechny tyto nástroje uživatelům, knihovníkům a administrátorům umožňují lépe provádět výzkum a přijímat lepší a lépe informovaná rozhodnutí.
 • SNIP & SJR metrics, které jsou nyní integrovány do databáze Scopus, poskytují ještě lepší vhled do výkonu časopisu: zde.
 • H-index (hodnocení autora) poskytuje prostředek vyhodnocení míry přínosu jednotlivých autorů od roku 1996 do současnosti. Umožňuje získat přehled publikací a citací daného autora v čase.

Podrobné informace týkající se použití nástrojů pro hodnocení produktivity vědecké práce naleznete na scopus.com, kde je k dispozici uživatelská příručka RPM.

Možnosti pro vydavatele

Více než 2000 institucí po celém světě má plný přístup do databáze Scopus. Uživatelé Scopusu provádí více než 1 milion vyhledávání každý měsíc. Scopus umožňuje bezproblémové napojení na plné texty článků a odkaz na domovskou stránku vydavatele ke koupi článků.

Pokud chcete zajistit, aby vaše čtenáři věděli, že mohou najít své tituly v databázi Scopus, můžete umístit banner na domovské stránce vašeho časopisu. Index v databázi Scopus můžete svým uživatelům (předplatitelům) oznámit prostřednictvím zpravodaje nebo tiskové zprávy. Pro více informací můžete kontaktovat tiskovou kancelář Scopusu.

Výhody pro vydavatele:

 • zvýšení viditelnosti svých publikací;
 • dostupnost pro globální publikum;
 • nalezení odborných recenzentů;
 • sledování výkonnosti publikací;
 • monitoring konkurenčních publikací.

Kontakt pro Evropu, Blízký východ a Afriku:

P.O. Box 211

1000 AE Amsterdam The Netherlands

Tel.: +31 20 485 3767

Fax.: + 31 20 485 3432

nlinfo@elsevier.com