crossref.cz
redakční systém Actavia

Emcare

Emcare, jako produkt Elsevieru, je rozšiřujícím produktem Embase. Tato bibliografická vědecko-zdravotní databáze je zaměřená na podporu klinické praxe, biomedicínckou sféru, ošetřovatelství, výzkum a vzdělání zaměřené na zdraví. Pokrývá všechny oblasti ošetřovatelství jako zdravotní ošetřovatelská péče, péče o závislé, hospic a paliativní péče atd. Cílové publikum Emcare zahrnuje zdravotní sestry, pracovníky ve zdravotnictví, pedagogy a studenty. V Emcare je aktuálně indexováno kolem 2700 mezinárodních zdrojů. Od března 2006 obsahovala databáze kolem 2 milionů titulů z biomedicínckých vědních oborů. Existuje 1200 titulů, které nenajdete v Embase, překrytí těchto dvou databází je něco málo přes 50 %.

Indexované zdroje zahrnují recenzovanou literaturu, obchodní publikace a elektroniku – pouze tituly. Časopisy jsou indexovány během deseti dnů od přijetí a celá databáze je týdně aktualizována. Abstrakta autorů tvoří 75 % (aktivní i pozastavené) a aktuální články kolem 85 %. Rozsah databáze je mezinárodní, literatura Severní a Jižní Ameriky tvoří největší podíl a to 52 %. Asie reprezentuje cca 6 %, Evropa, Střední východ a Afrika celkem 42 %. Každým rokem je přidáno přes 200 000 nových záznamů. Pro indexování je zásadní Emtree – Elsevier‘s Life Science Thesaurus.

Komplexní pokrytí Emcare zahrnuje na důkazech založenou zdravotní péči, všechny ošetřovatelské specializace a profese, ošetřovatelské vzdělávání a odborné přípravy, rozvoj a řízení ošetřovatelství, zdraví a ekonomiku zdravotní péče, psychiatrii a duševní zdraví, traumatologii, medicínu, pohotovostní služby, zubní hygienu, výživu a dietetika, fyzikální terapii a chirurgické techniky.

Asi největším handicapem je neschopnost okamžitě zpřístupnit plný text článků on-line. Dalším nedostatkem je množství indexovaných reprezentativních časopisů z oblasti ošetřovatelství. Naopak široké zeměpisné pokrytí Emcare je jednou z jejích silných stránek.

Odkazy na internetové stránky Emcare: http://www.emcare.com.