crossref.cz
redakční systém Actavia

Embase

Embase, produkovaná Elsevier, je největší a pravděpodobně nejkomplexnější abstraktová a indexovaná databáze odborně recenzovaných biomedicínských informací (www.embase.com).

S více než 25 miliony indexovaných záznamů a více než 7600 v současnosti indexovaných recenzovaných časopisů je Embase vysoce univerzální, víceúčelová a aktuální databáze pokrývající nejdůležitější mezinárodní biomedicínskou literaturu od roku 1947 do současnosti. Jsou zde zahrnuty všechny záznamy z MEDLINE, vypracované National Library of Medicine (NLM). Kromě těchto záznamů obsahuje Embase přes 5 milionů dalších, které již MEDLINE nepokrývá. Embase kombinuje data Embase a MEDLINE na jedné platformě, která poskytuje uživatelům včasný a úplný přístup k farmakologické a biomedicínské literatuře. Obsahuje záznamy z více než 7000 časopisů publikovaných ve více než 70 zemích. Každý pracovní den je přidáno 2000 nových záznamů. Uživatelé mohou přejít z citací na úplné znění článků z předních světových vědeckých, technických a lékařských titulů.

Embase nabízí nejvýznamnější výsledky, které jsou indexovány biomedicínskými odborníky pomocí Elsevierského tezauru, Emtree (Elsevier Life Science Thesaurus), který zahrnuje chemické názvy, obchodní názvy a laboratorní/výzkumné kódy mapované pro více než 30 000 léků a chemikálií. Embase se prezentuje komplexním obsahem s více než 25 miliony záznamů z více než 7600 aktuálně recenzovaných časopisů, včetně 2000 titulů nedostupných na MEDLINE. Od roku 2009 bylo v časopisech a suplementech publikováno přes 900 000 konferenčních sborníků a více než 3000 konferencí. Přibližně 70 % obsahu Embase tvoří farmakologie a klinická témata (přes 5000 časopiseckých titulů), s celkovým obsahem přes 7500 titulů pokrývá Embase 60 tematických celků.

Embase je nejčastěji využívána k:

 • sledování léků a zařízení na trhu, za účelem zaznamenat safety report (bezpečnostní zprávu);
 • jako zdroj pro Evidence Based Medicine (EBM) a systematických přehledů;
 • k vyhledávání a filtraci relevantní literatury na podporu výzkumu a vývoje.

Proces indexování v Embase

Plně indexované záznamy v Embase (kromě unikátní MEDLINE) jsou indexovány ručně, vyškoleným indexorem s biomedicínským vzděláním. Biomedicínské termíny označené indexory jsou před zařazením do on-line evidence kontrolovány pomocí Emtree (kontrolované indexování, později označeno jako Emtee). Celý proces, včetně vstupních dat citací a abstrakt, trvá v průměru dva týdny od obdržení jednoho výtisku časopisu.

Politika výběru časopisu

Při výběru časopisu k udělení indexu jsou převážně posuzovány tři faktory:

 • redakční rada / recenzní řízení;
 • články psané v anglickém jazyce;
 • publikace podle jednoho z cca 100 hlavních velkých vydavatelů.

Proces výběru časopisu je rozfázován do tří kroků:

 • vzorky časopisů se zkontrolují a vyhodnotí podle kvality;
 • selekce je založená na kvalitě, tématu, zemi/jazyku;
 • nově vybraný obsah časopisu je zařazen do databáze Embase.

Formulář na zařazení časopisu do databáze: zde.

Embase zastřešuje tyto databáze:

 • Embase (představena 1974);
 • Embase Classic (1947–1973);
 • MEDLINE (z Americké Národní Knihovny Medicíny, od roku 1966 do současnosti);
 • OldMedline (záznamy před rokem1950).

Seznam partnerů nabízejících obsah databáze Embase:

Kontakt pro Evropu, Blízký východ a Afriku:

Elsevier Tel: +31 20 485 3767

E-Helpdesk Fax: +31 20 485 3739

P.O. Box 211

1000 AE Amsterdam, The Netherlands

nlEMBASEinfo@elsevier.com